• නොමිලේ iphone,tab,camera වගේ තෑගි ගෙදරටම

  SL GEEK® සමගින් තවත් වීඩියෝවකින් ඔබ හමුවන අප අද කියාදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කොහොමද නොමිලේ IPHONE , IPAD,TAB , HOVERBOARD , DRONE , HANDFREE වගේ තෑගි ගොඩක් නොමිලේ ගෙදරටම ගෙන්නගනන්නේ කියල . පහතින් බලන්න .


   අපේ ලින්ක් එක - http://goo.gl/UyyCi9

  අපේ Youtube පිටුවට Subscribe කරලා එකතු වෙන්න .
  Image result for subscribe

  අපේ Youtube පිටුවට Subscribe කරලා එකතු වෙන්න .
  Image result for facebook like
 • 0 comments:

  Post a Comment